11000 - Videotrad.ru: , , ,
 
 . , LCD    VTRON.   .
+7 (495) 215-02-04
 
   
 
 
 
 
, DIGITAL SIGNAGE
 
DIGITAL SIGNAGE
 
 
 
 
 
 
BARCO
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
--
 
 
 
   
 
 
   
  (171)
  - (24)
  (12)
  (2)
  (42)
  150 (2)
  160 (1)
  1100 (1)
  1120 (4)
  1x200 (100V) + 2x200(4Ohm) (2)
  1200 (4)
  1240 (4)
  1x250 (1)
  1x270 (1)
  1x480 (3)
  1x720 (1)
  11000 (1)
  2x25 (1)
  2x50 (1)
  2x100 (5)
  2x200 (2)
  2x250 (1)
  2x270 (1)
  2400 (1)
  2x430 (1)
  2x480 (1)
  4x120 (1)
  4x240 (1)
  10x20 (1)
  (8)
  (5)
  (4)
  (2)
  (25)
  (1)
  (27)
 
 
 
 
 
,
 
 
 
 
 
   
 
 
   

11000

  1
  :
 
11000
  11000 , 100V, 50V, 25V RCS AUDIO BA-1000 DP      - Videotrad.ru
 

11000 , 100V, 50V, 25V RCS AUDIO BA-1000 DP

11000 , 100V, 50V, 25V, 35Hz-20kHz, FD-slot, FM30-slot 3U.
:
: 1 x 1000 W (RMS)
: 0 dB (0.775 V), 60 kohms, balanced
: 25 V, 50 V, 100 V
: 35 ~ 20000 Hz (better than -3 dB)
/: 100 dB
1: 0.4%
: 400 Hz /-3 dB
: 2630 W
: 230 V, 50 60 Hz
24 V (emergency power supply)
: 483 x 133 x 440; 3 RU
: 15.6 kg


141 064 
,
 1 .